ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) นอนบนเรือสำราญ 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


ล่องเรือสำราญ กัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0149
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU 14 เม.ย. 67 Port Klang - 8 pm
2 FRI 14 เม.ย. 67 Singapore 10 am 8 pm
3 SAT 14 เม.ย. 67 Port Klang 8 am -

วันที่ 1 (14 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
10 am
เวลาเรือออก
8 pm

ท่าเรือ
Port Klang
เวลาเรือถึง
8 am
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 15,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 18,499 - - - 8,900
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 Inside Staterroom 15,999 - - - 5,900
Balcony Stateroom 18,999 - - - 8,900

06 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999
พักเดี่ยว
5,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,499
พักเดี่ยว
8,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
15,999
พักเดี่ยว
5,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,999
พักเดี่ยว
8,900
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน