ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี ฉงชิ่ง เฟิงตู เฟิงเจีย เขื่อนสามหุบเขา อี้ชาง


ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0162
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 1 ฉงชิ่ง - -
2 2 เฟิงตู - -
3 3 เฟิงเจีย - -
4 4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง - -

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
01 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 Deluxe Cabin 23,500 2,050 - - 20,000
Superior Cabin 33,500 29,500 - - 29,400
Executive Suite 71,900 44,500 - - -
Family Suite 82,900 51,500 - - -
Presidential Suite 140,500 51,500 - - -

01 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
(ห้องพัก : Deluxe Cabin)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
2,050
พักเดี่ยว
20,000

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,500
พักเดี่ยว
29,400

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
44,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
82,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
140,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน