ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่ โอซาก้า นารา เกียวโต เที่ยววัดโทไดจิ มิตซุยเอ้าท์เลต เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ


ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JP_VZ00066
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
19 ต.ค. 66 - 23 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
36,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินเชียงใหม่
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ-นารา วัดโทไดจิ-มิตซุยเอ้าท์เลต-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ
 • วันที่

  3

  ลานสกี หรือ ตลาดเช้าทาคายาม่า-ย่านเมืองเก่าวัดมาจิซูจิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • วันที่

  4

  เกียวโต-พิธีชงชา-ศาสเจ้าฟูชิมิอินาริ-Lalaport Expo city-ย่านช้อปปิ้งชิไซบาชิ
 • วันที่

  5

  สนามบินคันไซ-สนามบินเชียงใหม่

19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
22,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,999
เด็กมีเตียง
37,999
เด็กไม่มีเตียง
37,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
31,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999
เด็กมีเตียง
40,999
เด็กไม่มีเตียง
40,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
34,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,999
เด็กมีเตียง
43,999
เด็กไม่มีเตียง
43,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
37,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,999
เด็กมีเตียง
42,999
เด็กไม่มีเตียง
42,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
36,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,999
เด็กมีเตียง
42,999
เด็กไม่มีเตียง
42,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
36,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,999
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
25,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,999
เด็กมีเตียง
33,999
เด็กไม่มีเตียง
33,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
30,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,999
เด็กมีเตียง
38,999
เด็กไม่มีเตียง
38,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
32,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
21 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
24 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 34
26 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
28 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 34
02 พ.ย. 66 - 06 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
09 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
30 พ.ย. 66 - 04 ธ.ค. 66 37,999 37,999 37,999 6,900 10,000 31,999 34
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 40,999 40,999 40,999 6,900 10,000 34,999 34
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 43,999 43,999 43,999 6,900 10,000 37,999 34
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 42,999 42,999 42,999 6,900 10,000 36,999 34
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 42,999 42,999 42,999 6,900 10,000 36,999 34
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
01 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
03 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 31,999 31,999 31,999 6,900 10,000 25,999 34
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 33,999 33,999 33,999 6,900 10,000 27,999 34
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
29 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 36,999 36,999 36,999 6,900 10,000 30,999 34
07 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
09 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34
23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 38,999 38,999 38,999 6,900 10,000 32,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน