ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นิกโก้ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นิกโก้ 5วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น พักในย่านโตเกียว ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโร เยี่ยมชมมรดกโลก แห่งเมืองนิกโก้ ณ ศาลเจ้าโทโซกุ ชมความงามทะเลสาบซูเซนจิ นั่งกระเช้าคาจิ ชมวิว 360 องศา พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ โตเกียว นิกโก้ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JP_TG00296
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ - สวนโชวะคิเนน - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
 • วันที่

  3

  ล่องเรือชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ดิวตี้ฟรี - อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิไคโร - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคง่อน - ผ่านชมสะพานชินเคียว - ทะเลสาบซูเซนจิ - อิออน มอลล์
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

03 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66

ผู้ใหญ่
47,999
เด็กมีเตียง
47,999
เด็กไม่มีเตียง
45,999
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,999
เด็กมีเตียง
49,999
เด็กไม่มีเตียง
47,999
พักเดี่ยว
7,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66 47,999 47,999 45,999 7,900 10,000 27,999 35
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 49,999 49,999 47,999 7,900 10,000 27,999 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน